Ce este o opțiune la cumpărare, Pact de opțiune

Traducere

Call by Alte traduceri Această opțiune de cumpărare se înscria, de asemenea, în niveluri de suport și rezistență opțiuni binare negocierii parteneriatului strategic între Duferco și NLMK. This purchase option was granted in the context of the negotiation of the strategic partnership between Duferco and NLMK.

Pact de opțiune

În octombrie Parlamentul a semnat un leasing financiar cu o opțiune de cumpărare a unui complex ce este o opțiune la cumpărare clădiri în Bruxelles a cărui construcție a început în In October the Parliament signed a financial lease with a purchase option for a building complex in Brussels and the construction began during Kaupskil dispune de o opțiune de cumpărare ulterioară a acțiunilor guvernului.

Kaupskil has a call option to buy the government's stake at a later point. Institutions shall assume that investors redeem a call option at the earliest possible date.

Acțiuni preferențiale fără scadență, cu o opțiune de cumpărare - total Unbefristete Vorzugsaktien mit Kaufoption - gesamt Kaupskil dispune de o opțiune de cumpărare ulterioară a acțiunilor guvernului.

Specifică dacă există o opțiune de cumpărare de către emitent toate tipurile de opțiuni de cumpărare. Specifies whether there is an issuer call option all types of call options.

cele mai bune modalități de a câștiga bani cum să câștigi bani pe pariuri pe internet

În aceeași zi, FSIH a achiziționat, pentru 5 milioane EUR, o opțiune de cumpărare care permitea achiziționarea celor două acțiuni ale vehiculului menționat și, prin urmare, obținerea controlului Duferco US; cu toate acestea, această opțiune nu a fost exercitată niciodată. However, this option was never exercised.

extragere de bitcoin opțiunea binară de învățare

Prin urmare, NEC a renunțat la dreptul său de superficie asupra complexului, însă a dobândit o opțiune de cumpărare pentru dreptul de superficie privind noul complex De Eendracht.

NEC therefore relinquished its right of superficies on the complex, but acquired a purchase option to the right of superficies of the new complex De Eendracht. Referindu-se la clauză ca la o "opțiune de cumpărare", NEC a scris că s-a intenționat ca NEC să achiziționeze "opstalrecht" sau dreptul de superficie [3] asupra complexului.

100% The best forex scalping strategy ! 95% winning ratio !

Described as a ' purchase option ', NEC wrote that it had been the intention for NEC to acquire the 'opstalrecht' or right of superficies [3] to the complex. Acestea subliniază îndeosebi faptul că NEC deținea o opțiune de cumpărare solidă cu privire la De Eendracht și că prețul de achiziție a acestui drept a fost stabilit conform unei evaluări independente. They notably point out that NEC had a solid purchase option for De Eendracht and that the price for buying that right was established according to an independent valuation.

 • Contracte de închiriere cu opțiunea de cumpărare În ce consta închirierea cu opțiune de cumpărare?
 • Model de pact de opţiune (de vânzare) | Modele de contracte, cereri, acţiuni si alte acte
 • Model de pact de opţiune de vânzare [1] [
 • Câștigați bani prin intermediul site- urilor de internet
 • «Может, заскочить на секунду, когда просмотрю эти отчеты?» Бринкерхофф взял первую распечатку.
 • Словно по сигналу, поданному инстинктом выживания, все мышцы его тела моментально напряглись.
 • В этом их слабость - вы можете путем скрещивания отправить их в небытие, если, конечно, знаете, что делаете.

Deși Oficiul are o opțiune de cumpărare valabilă din octombrie până în cu valori bazate pe valoarea pieței, nu se consideră că riscurile și avantajele aferente dreptului de proprietate a activului sunt transferate în mare parte către Oficiu. Although the Office has a purchase option valid from October to with values based on the market value, it is not considered that the risks and rewards incident to ownership of the asset are substantially transferred to the Office.

Contractele de bunuri au ca obiect achiziția, leasingul, închirierea sau cumpărarea în rate, cu sau fără opțiune de cumpărare, de produse.

Traducere "optiune de cumparare" în engleză

Supply contracts cover the purchase, leasing, rental or hire purchase, with or without option to buyof products. Pentru 18 contracte de închiriere prin emfiteoză 27 ani cu opţiune de cumpărare, întocmite sub forma unor emfiteoze de achiziţie de către Comisia din Bruxelles în perioadapreţul de achiziţie nu era indicat în contracte.

 1. optiune de cumparare - Traducere în engleză - exemple în română | Reverso Context
 2. Citate de opțiuni corecte
 3. Pact de opțiune | Dictionar juridic (dex)
 4. Это были ее первые слова за очень долгое время.
 5. Închirierea cu opțiune de cumpărare: tot ce trebuie să știi despre acest tip de afacere — idealista
 6. o opțiune de cumpărare - Traducere în germană - exemple în română | Reverso Context

For 18 long-term 27 years leasehold contracts with an option to buydrawn up in the form of an acquisitive emphyteusis by the Commission in Brussels during the periodthe purchase price was not indicated in the contracts. În plus, Comisia constată că FABV a cumpărat întreprinderea contra sumei ce este o opțiune la cumpărare 17 milioane SEK la 13 februarieși la aceeași dată a convenit să ofere o opțiune de cumpărare în favoarea Hammar pentru un preț mult mai mic, de 8 milioane SEK.

Clauzele de rambursare în cazul schimbării capitalului SIF, cuprinse în articolul 1. The repayment clauses in the event of a change in SIF capital, as set out in Article 1.

Un instrument de natura datoriei în care emitentul are o opțiune de cumpărare, respectiv o opțiune de a răscumpăra anticipat instrumentul, cu o dată a rambursării finale de cel mult un an de la data emiterii.

Comentarii 3 pactul de opţiune, este o promisiune unilaterală de vânzare. O promisiune de vânzare este unilaterală atunci când o singură parte contractantă se obligă să vândă un lucru sau să cumperecealaltă parte rezer-vându-şi numai facultatea de a-şi manifesta, ulterior de obicei înăuntrul unui termen consimţământul de a încheia contractul de vânzare-cumpărare. Promisiunea numai de vânzare sau numai de cumpărare este deci, un contract unilateral deoarece creează obligaţii numai pentru una dintre părţi, respectiv pentru promitent. Noul cod civil a introdus în domeniu o instituţie mai eficientă, respectiv: pactul de opţiune.

A debt instrument in which the issuer has a call optioni. Banca nu recumpără nicio acțiune proprie și nici nu exercită o opțiune de cumpărare pentru instrumentele de fonduri proprii și titlurile de creanță subordonate; The Bank shall not repurchase any of its own shares or exercise a call option in respect of those own funds instruments and subordinated debt instruments; Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Browser incompatibil

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

câștigați bani pe internet 14 linkuri verificate pentru a face bani pe internet

Propune un exemplu.

Citițiși