Formular de contract de opțiune, Model de pact de opţiune (de cumpărare) | Modele de contracte, cereri, acţiuni si alte acte

Model de pact de opţiune (de vânzare)

Prețul acestei vânzări este de.

formular de contract de opțiune găsiți venituri online

Imobilul are taxele și impozitele achitate, după cum rezultă din certificatul de atestare fiscală nr. Imobilul nu este grevat de sarcini și nu s-au constituit drepturi reale în favoarea altor persoane, după cum rezultă din extrasul de Cartea Funciară pentru autentificare nr.

formular de contract de opțiune cum să câștigi mulți bani în rechinul hangri

Transmiterea dreptului de proprietate și preluarea imobilului liber de orice bunuri ale subsemnatului vânzător se face astăzi, data autentificării contractului. Cu privire la imobil există următoarele drepturi de locațiune înscrise în Cartea Funciară cu încheierea nr. Vânzarea se face cu opțiunea pentru vânzător de a răscumpăra imobilul vândut în termen de.

formular de contract de opțiune recenzii despre pilotul automat de tranzacționare

Dacă vânzătorul își va exercita opțiunea de răscumpărare, el are obligația să restituie cumpărătorului prețul primit de la acesta, precum și toate cheltuielile ocazionate de autentificare și de îndeplinire a formalităților de publicitate, precum și a tuturor cheltuielilor necesare și a celor utile în limita sporului de valoare adus bunului, ce au fost făcute de cumpărător. Cumpărătorul are, de asemenea, obligația restituirii bunului.

Model de pact de opţiune de cumpărare [1] 1. CNP …………. Subsemnatul O mă ofer, în mod irevocabil, să cumpăr imobilul proprietatea lui B situat în …. Oferta de cumpărare este valabilă până la data de Pe toată durata de valabilitate a ofertei, nu voi dispune de preţ, pe care l-am consemnat la dispoziţia lui B în contul nr.

Până la termenul de opțiune de răscumpărare, dreptul de proprietate al cumpărătorului se va nota formular de contract de opțiune Cartea Funciară în temeiul art. Dacă vânzătorul nu-și exercită opțiunea în termenul stabilit, dreptul cumpărătorului se consolidează și acesta va fi înscris în partea a II-a B a cărții funciare, în calitate de proprietar al imobilului.

Exercitarea opțiunii de răscumpărare se va face în condițiile art.

formular de contract de opțiune opțiuni binare benatex

Impozitul asupra venitului realizat din transferul proprietății imobiliare se plătește de vânzător în condițiile Codului fiscal. Lucrările de publicitate imobiliară se vor îndeplini de notarul public, potrivit dispozițiilor Legii nr.

Cheltuielile ocazionate de încheierea prezentului contract sunt suportate de cumpărător.

Tehnoredactat la. Articole recente.

formular de contract de opțiune valorează opțiunile binare

Citițiși