Modele de evaluare a afacerii cu opțiuni

De ce se evaluează valoarea afacerii? Metode de evaluare a valorii afacerii unei întreprinderi

CECCAR REZUMAT Spre deosebire de metodele patrimoniale de evaluare a societăților, care au dezavantajul că sunt statice și orientate spre trecut, metodele dinamice de evaluare iau în considerare mai mult viitorul decât prezentul și trecutul.

modele de evaluare a afacerii cu opțiuni

Articolul de față își propune prezentarea acestor metode dinamice de evaluare, incluzându-le și pe cele specifice societăților cotate la bursa de valori, precum și a modelelor matematice care le caracterizează, utilizând exemple numerice. Această optică este argumentată prin faptul că, pentru o afacere în derulare, metodele de randament au o relevanță mai mare, deoarece sunt anticipative, bazându-se pe viitorul afacerii ținând cont de tendințele acesteia în domeniul strategic adică pe termen lungal profitabilității și al rentabilității.

modele de evaluare a afacerii cu opțiuni

De cealaltă parte, metodele patrimoniale de evaluare sunt în primul rând utile pentru estimarea valorii unei afaceri care își încetează activitatea. Acestea sunt uneori folosite și pentru a stabili valoarea unei întreprinderi care funcționează, însă li se poate aduce ca principală critică faptul că în general se bazează pe valori istorice ale afacerii, care sunt transformate eventual în valori actuale, valabile la data evaluării.

Prin urmare, diferențele de optică dintre valorile patrimoniale și cele de randament pot fi evidențiate astfel: Comparație între valorile patrimoniale și cele de randament Sursa: Proiecție realizată de autor. Valorile de randament sunt valori de piață, pentru că se bazează pe informații de piață sau derivate din condițiile pieței, alături de cele care surprind specificul afacerii evaluate.

  • Cum să faci bani rapid și într- un timp scurt
  • Brokeri de afaceri 5.
  • 5. Cum se evaluează o afacere de vanzare?

Printre informațiile de piață se regăsesc ratele de rentabilitate ale investițiilor alternative, avantajele oferite de controlul deținut, avantajele sau dezavantajele lipsei de lichiditate Deaconu,p.

Metodele patrimoniale de evaluare prezintă inconvenientul de a fi statice și orientate spre trecut, iar pentru a determina o serie de valori specifice trebuie ținut seama de consecințe precum impactul fiscal, falimentul întreprinderii, evoluția prețurilor, evoluția cursului de schimb al monedei naționale.

  • Strategie eficientă 60 de secunde
  • Salariu Evaluarea afacerii: obiective, abordări și metode pentru determinarea valorii întreprinderii.
  • De ce se evaluează valoarea afacerii? Metode de evaluare a valorii afacerii unei întreprinderi

Pentru a înlătura aceste insuficiențe se folosesc metodele de evaluare pe bază de randament, care pun accentul pe rentabilitatea entității, dar și pe perspectivele afacerii. Metodele dinamice de evaluare a unei întreprinderi vizează mai mult viitorul decât prezentul acesteia și abordează valorizarea activelor studiate la valoarea actuală a fluxurilor viitoare de rentabilitate.

Pachetul este suplimentat în funcție de obiectivele și caracteristicile procedurii.

Abordări pe modele de evaluare a afacerii cu opțiuni fluxurilor de trezorerie Abordările pe baza fluxurilor de trezorerie presupun măsurarea valorii unei întreprinderi finanțate de acționari prin valoarea actualizată a fluxurilor de trezorerie generate de aceasta. Există mai multe modalități de abordare: Metoda cash flow-ului liber — leagă direct valoarea acțiunilor unei societăți de capacitatea sa de a degaja fluxuri de trezorerie disponibile care se pot distribui acționarilor sub formă de dividende sau care pot fi investite în proiecte noi.

Valoarea întreprinderii este dată de relația: Metoda cash flow-ului disponibil se traduce printr-un flux de trezorerie redus atât prin actualizare, cât și prin întreruperea în anul n de prognoză ultimul an al perioadei de previziune explicităatunci când se calculează valoarea reziduală a activului, afacerii sau societății respectiv e.

Metode de evaluare a afacerii

Formula de forex bank trollhattan orar în cazul acestei metode este următoarea: unde: V DCF — valoarea activului sau a societății calculată prin metoda fluxului de trezorerie redus actualizat ; CF — cash flow-ul disponibil ; Ir — investiția de reînnoire, de menținere; Vr — valoarea reziduală; i — coeficientul de actualizare; n — ultimul an al orizontului de prognoză.

Esența acestei metode constă în însumarea fluxurilor de disponibilități care rămân în fiecare an la dispoziția întreprinderii până în anul n, când se apreciază că proprietarul ar trebui să își reconsidere modul de abordare a afacerii sale.

În acest an se stabilește valoarea reziduală a întreprinderii valoarea reziduală va fi cu atât mai mare cu cât perioada de previziune explicită este mai mică și invers.

The WACC method determines the subject company's actual cost of capital by calculating the weighted average of the company's cost of debt and cost of equity. The WACC must be applied to the subject company's net cash flow to total invested capital. One of the problems with this method is that the valuator may elect to calculate WACC according to the subject company's existing capital structurethe average industry capital structureor the optimal capital structure. Such discretion detracts from the objectivity of this approach, in the minds of some critics.

Potrivit metodei, evaluarea întreprinderii se face în funcție de perspectivele sale de dezvoltare, fiind o procedură prin excelență orientată spre viitor. Aceasta utilizează principiul financiar potrivit căruia valoarea unui activ este egală cu valoarea actualizată a fluxurilor nete de disponibilități susceptibile de a fi generate în viitor de activul respectiv.

Actualizarea fluxurilor nete se face ținând cont și de riscuri de exploatare, financiar, global, de faliment și de exigența de rentabilitate a cumpărătorului investitorului. Aplicarea acestei tehnici se realizează prin parcurgerea următoarelor etape Toma,p.

În acest caz se folosesc toate constatările din diagnosticul general și cel sectorial, cu deosebire cel financiar-contabil.

Aceasta presupune, înainte de toate, o bună înțelegere a fluxurilor trecute, pentru a putea anticipa cât mai fidel fluxurile viitoare, deci o bună viziune a volumului vânzărilor, nivelului prețurilor, structurii costurilor de exploatare și a cheltuielilor de capital.

modele de evaluare a afacerii cu opțiuni

La sfârșitul perioadei proiectate, societatea are o anumită valoare, care trebuie estimată. Deși ar putea părea relativ simplă, evaluarea prin metoda actualizării fluxurilor de disponibilități este foarte complexă având în vedere estimarea reală a fluxurilor previzionate, a valorii reziduale și a costului mediu ponderat al capitalului sau a ratei de actualizare, care pentru societățile necotate la bursă este foarte dificilă și care trebuie eventual să suporte anumite corecții dacă riscul economic, cel financiar sau amândouă însumate riscul global se modifică prin realizarea investiției propuse.

În ciuda limitelor sale, modelul DCF este cel mai utilizat în lumea financiară. Odată colectate informațiile, este posibil un studiu aprofundat asupra întreprinderii, ținând seama de strategia sa, riscurile pieței, structura financiară, rentabilitatea acesteia etc. Metoda prezintă în plus avantajul de a scoate în evidență principiile fundamentale ale evaluării întreprinderilor și de a fi obiectivă, pentru că nu este supusă problemelor de ordin speculativ ale pieței financiare.

În concluzie, DCF reprezintă tehnica de evaluare cea mai satisfăcătoare din punct de vedere conceptual, dar și cea mai complexă în aplicare.

Exemplu Fluxurile de trezorerie ale unei societăți estimate pentru un orizont de prognoză explicit de 4 ani sunt de 2.

Evaluarea companiei sau a întreprinderii

Valoarea reziduală aferentă intervalului modul cel mai bun de a face recenzii de bani previziune neexplicit perioada de timp următoare celor 4 ani ai orizontului de previziune explicit este de Valoarea globală a întreprinderii conform metodei prezentate mai sus se calculează astfel: 2.

Metode de evaluare bursieră Acestea se aplică în cazul societăților cotate la bursă. Metodele de evaluare bursieră se bazează pe cursul acțiunilor societăților și reflectă modul în care ele sunt evaluate pe piața financiară.

Cursul sau cotația acțiunii, numit ă și rating, se stabilește de organisme independente, dar în corelație cu o analiză economico-financiară detaliată și aprofundată a întreprinderii.

modele de evaluare a afacerii cu opțiuni

Datorită folosirii tehnicilor moderne de calcul al indicatorilor bursieri și modernizării analizei economico-financiare prin modelare matematică se creează premisele pentru cursul cotidian al acțiunilor de a reflecta fidel valoarea reală a acestora. Literatura de specialitate cunoaște mai multe modele de evaluare a acțiunilor unei societăți cotate la bursă. Specific acestor procedee este faptul că toate au ca punct de plecare realizările trecute și prezente și prognozează mărimile viitoare.

În domeniul bursier, venitul care se obține din investiția în acțiuni este dividendul pe care îl va primi investitorul.

Navigation menu

Aceasta înseamnă că valoarea prezentă a unei acțiuni este egală cu suma actualizată a dividendelor viitoare anticipate pe care le generează acțiunea respectivă. Metodele de evaluare bursieră se folosesc cu predilecție pentru evaluarea companiilor cotate la bursă, dar nu este exclusă utilizarea lor pentru cele necotate.

Abordările prin modele de evaluare a afacerii cu opțiuni de dividende vizează atragerea de acționari prin dividende rentabile. Conform acestui model, valoarea actualizată a unei acțiuni V0 corespunde valorii actualizate a fluxurilor viitoare de dividende care urmează să fie primite de acționari, dividendele fiind prin esență fluxuri nete, deoarece se calculează după ce s-a scăzut impozitul pe profit, și se determină cu relația: unde: Dt — dividendul plătit în anul t; i — coeficientul de actualizare ce corespunde fondurilor proprii; t — numărul finit de ani de previziune.

5. Cum se evaluează o afacere de vanzare?

La stabilirea acestui model s-a avut în vedere faptul că dividendele care urmează să fie încasate de acționari sunt constante la nivelul ultimului dividend sau al mediei ultimelor dividende distribuite. Prin urmare, valoarea unei acțiuni are la bază elementele: unde: D1 — dividendul efectiv primit de acționar; i — factorul de actualizare; g — rata de creștere a dividendelor. Pentru a prefigura mai bine viitorul, modelul înlătură ipoteza de constantă a dividendelor și consideră că acestea sunt însoțite de o rată crescătoare până la infinit.

Valoarea primului dividend de încasat este de 10 euro. Se cunoaște rata de risc i și randamentul dividendelor r și se determină rata de creștere a acestora.

modele de evaluare a afacerii cu opțiuni

Ultimul dividend primit pentru o acțiune a fost de 20 euro. În acest caz apar cele trei secvențe caracterizate prin ratele lor de creștere a dividendelor. Ea are ca punct de plecare modelul anterior Gordon-Shapiroaprofundat prin introducerea uneia sau mai multor perioade succesive în cursul cărora rata de creștere a rezultatelor și implicit a dividendelor este constantă, dar și a unei valori reziduale.

Referine pentru determinare: preuri observabile pe pia Referine pentru determinare: - profituri viitoare - risc de obinere a profiturilor 1. Valoarea pentru acionar este deci pentru astfel de ri un element esenial al culturii manageriale, o adevrat ideologie. Exist valoare creat dac remunerarea unei activiti este superioar remunerrii mijloacelor utilizate n serviciul acestei activiti. Ideea central a sistemului crerii valorii acionariale este costul capitalului investit, n raport cu care se judec performana entitii.

Valoarea actualizată a unei întreprinderi este egală cu suma actualizată a dividendelor aferente perioadei [1, n], la care se adaugă valoarea finală actualizată în anul n adică valoarea reziduală a întreprinderii la sfârșitul perioadei de previziune explicite. Relația de calcul de mai sus poate fi scrisă și sub forma: Modelul oferă informații despre prețul PER— price earnings ratio, calculat ca raport între cursul acțiunii și profitul net pe acțiune la care trebuie cumpărat un titlu pentru a obține o rentabilitate sperată i ținând seama de ipoteza unui preț de revânzare și de perspectivele de dezvoltare a întreprinderii.

Eval Afacerii

Modelul permite, plecând de la un PER actual considerat ca fiind normal, să se determine modele de evaluare a afacerii cu opțiuni un PER de revânzare, sau invers, pornind de la un PER de revânzare ori de ieșireîn funcție de rata de creștere prevăzută, să se justifice un PER actual, deci o valoare de piață la momentul respectiv.

Modelul Bates are două utilizări principale: la determinarea valorii de achiziție maximale a unei societăți, pentru ca investitorul să obțină rata de randament fixată drept obiectiv de rentabilitate; la valorizarea unui titlu plecând de la previziunea rezultatului pe termen mediu și a unei rate sperate în funcție de riscul de piață asociat entității.

În practică, evaluarea unei întreprinderi prin modelul Bates presupune: fixarea unui orizont de ieșire revânzarea titlurilor pe termen mediu, trei sau cinci ani, în funcție de planul de afaceri întocmit; folosirea unei rate de actualizare — rata de risc sau costul fondurilor proprii; determinarea valorii de revânzare plecând de la un PER de ieșire ales prin raportarea la cel al unei societăți cotate din același sector de activitate.

Metoda este recomandată în special entităților care au perspective de creștere pe termen mediu superioare mediei societăților cotate din acel sector.

modele de evaluare a afacerii cu opțiuni

Profitul net pe acțiune pentru ultimul an a fost de 1. În aceste condiții, valoarea actualizată a firmei este următoarea: Modelul permite configurarea curbei profiturilor conform estimărilor investitorului asupra viitoarei rentabilități a firmei și determinarea valorii actualizate a fluxurilor de profit, pentru aflarea ratei de randament sperate. Totuși, o entitate în creștere nu poate rămâne permanent în această stare și PER-ul său se va alătura, mai devreme sau mai târziu, celui al întreprinderilor care se dezvoltă cu un ritm mult mai lent Brezeanu et al.

Citițiși