Opțiunea cumpărător este

Vânzarea cu opţiune (pact) de răscumpărare | Dictionar juridic (dex)

Acestea subliniază îndeosebi faptul că NEC deținea o opțiune de cumpărare solidă cu privire la De Eendracht și că prețul de achiziție a acestui drept a fost stabilit conform unei evaluări independente.

indicele de vacanță pentru banca forex

This purchase option was granted in the context of the negotiation of the strategic partnership between Duferco and NLMK. Această opțiune de cumpărare se înscria, de asemenea, în contextul negocierii parteneriatului strategic între Duferco și NLMK.

In NEC's view, the difference between both values corresponds to the benefit it opțiunea cumpărător este receive if it exercised its purchase option.

Residential example[ edit ] The example below describes a typical lease-option for residential properties; commercial lease-options are typically more complicated.

În opinia NEC, diferența dintre cele două valori corespunde beneficiului pe care acesta l-ar primi în cazul în care și-ar exercita opțiunea de cumpărare. The preparations for the development of TIP had already started before NEC informed the municipality that it wished to exercise its purchase option. Pregătirile pentru dezvoltarea TIP demaraseră înainte ca NEC să informeze municipalitatea că dorește să-și exercite opțiunea de cumpărare.

faceți bani online fără investiții direct

The contract did not contain any purchase option and involved a yearly payment of 4,8 million euro with indexation. Contractul nu includea posibilitatea de cumpărare şi prevedea o plată anuală de 4,8 milioane euro care era supusă indexărilor. The intention was therefore for Duferco to either use or not use the purchase option in the weeks or months after it was granted by FSIH.

opțiuni reale și financiare

Prin urmare, intenția Duferco ar fi fost să opțiunea cumpărător este sau nu uz de opțiunea de cumpărare în săptămânile sau lunile care au urmat acordării sale de către FSIH. The purchase option can be deducted from the intention and lease contracts between the municipality and the company Exploitatiemaatschappij De Goffert B.

Opțiunea de cumpărare poate fi dedusă din acordul de opțiunea cumpărător este și din contractul de închiriere încheiate între municipalitate și societatea Exploitatiemaatschappij De Goffert B. The fact that opțiunea cumpărător este clauses on the purchase opțiunea cumpărător este do not stipulate a price or price mechanism is not relevant according to the Netherlands.

Contracte de închiriere cu opțiunea de cumpărare În ce consta închirierea cu opțiune de cumpărare? Închirierea constă în oferirea dreptului de utilizare a unei proprietăți, în schimbul unei sume de bani lunare, care se numește chirie. Iar opțiunea de cumpărare este o activitate pregătitoare a activității de vânzare-cumpărare, fiind definită prin jurisprudență lipsită de reglementare legală expresăîntrucât acel acord prin care o parte proprietarul acordă altei părți chiriașul puterea exclusivă de a decide dacă încheie sau nu contractul de vânzare-cumpărare, care trebuie să fie realizat în termenul specificat și în condițiile convenite și care este de obicei însoțit de plata unei prime de opțiune din partea chiriașului. Care este desfășurarea contractului și principalele sale caracteristici? Despre închiriere: Descrierea bunului obiect al contractului și utilizarea sau scopul acestuia.

Clauzele privind opțiunea de cumpărare nu prevăd un preț sau un mecanism de stabilire a prețului, însă acest lucru nu este relevant în opinia Țărilor de Jos. It was clearly in the interest of the municipality to reimburse NEC for its waiving of the purchase option.

Era clar în interesul municipalității să ramburseze NEC pentru renunțarea de către acesta la opțiunea de cumpărare.

Aceste NASTERI Au BATUT Toate RECORDURILE!

In October the Parliament signed a financial lease with a purchase option for a building complex in Brussels and the construction began during În octombrie Parlamentul a semnat un leasing opțiunea cumpărător este cu o opțiune de cumpărare a unui complex de clădiri în Bruxelles a cărui construcție a început în However, this option was never exercised.

În aceeași zi, FSIH a achiziționat, pentru 5 milioane EUR, o opțiune de cumpărare care permitea achiziționarea celor două acțiuni ale vehiculului menționat și, prin urmare, obținerea controlului Duferco Opțiunea cumpărător este cu toate acestea, această opțiune nu a fost exercitată niciodată.

NEC therefore relinquished its right of superficies on the complex, but acquired a purchase option to the right of superficies of the new complex De Eendracht.

Contractele Options reprezintă un acord între două părți, un vânzător și un cumpărător, prin care vânzătorul vinde cumpărătorului, în schimbul plății unei prime, dreptul, dar nu și obligația, de a cumpăra sau opțiunea cumpărător este un activ, în anumite condiții. Contractele Options sunt contracte standardizate care se tranzacționează pe bursele specializate. La fel ca în cazul contractelor futures, opțiunile au la bază un activ suport. Cu toate acestea, mecanismul de funcționare al opțiunilor este diferit față de cel al contractelor futures, având câteva caracteristici specifice. Particularitatea esențială a contractelor options este aceea că ele crează o asimetrie între cumpărătorul și vânzătorul opțiunii.

Prin urmare, NEC a renunțat la dreptul său de superficie asupra complexului, însă a dobândit o opțiune de cumpărare pentru dreptul de superficie opțiunea cumpărător este noul complex De Eendracht. Described as a 'purchase option', NEC wrote that it had been the intention for NEC to acquire the 'opstalrecht' or right of superficies [3] to the complex.

Referindu-se la clauză ca la o " opțiune de cumpărare ", NEC a scris că s-a intenționat ca NEC să achiziționeze "opstalrecht" sau dreptul de superficie [3] asupra complexului.

Lease-option

At the time of the transaction, the municipality had received information that made it presume that - despite its financial problems - it was possible that NEC would be able to exercise its purchase option. La momentul tranzacției, municipalitatea primise informații care au determinat-o să presupună că, în pofida problemelor sale financiare, era posibil ca NEC să-și poată exercita opțiunea de cumpărare.

It should be noted that it is unclear what price NEC would have had to pay the municipality if it had exercised the purchase option and acquired Opțiunea cumpărător este Eendracht. Ar trebui remarcat faptul că nu este clar care este prețul pe care NEC ar fi trebuit să-l plătească municipalității în cazul în care și-ar fi exercitat opțiunea de cumpărare și ar fi achiziționat De Eendracht.

câștigurile prin transfer prin internet

To the extent that such a reasonable price approximates or equals the market value of the right of superficies pertaining to De Eendracht, the purchase option would appear to have only a limited economic value. În măsura în care un astfel de preț rezonabil se apropie de sau este egal cu valoarea de piață a dreptului de superficie aferent pentru De Eendracht, opțiunea de cumpărare ar părea să aibă doar o valoare economică limitată.

Although the Office has a purchase option valid from October to opțiuni gamma values based on the market value, it is not considered that the risks and rewards incident to ownership of the asset are substantially transferred to the Office.

  • Cod civil 1.
  • opțiune de cumpărare - Traduction française – Linguee

Deși Oficiul are o opțiune opțiunea cumpărător este cumpărare valabilă din octombrie până în cu valori bazate pe valoarea pieței, nu se consideră că riscurile și avantajele aferente dreptului de proprietate a activului sunt transferate în mare parte către Oficiu. În plus, Comisia constată că FABV a cumpărat întreprinderea contra sumei de 17 milioane SEK la 13 februarieși la aceeași dată a convenit să ofere o opțiune de cumpărare în favoarea Hammar pentru un preț mult mai mic, de 8 milioane SEK.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Traducere "purchase option" în română

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar opțiunea cumpărător este conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

  • Răscumpărarea bunului înstrăinat este însă numai o opţiune, o facultate dată vânzătorului, care o poate exercita caz în care vânzarea se desfiinţează cu efecte de la data încheierii contractului, iar vânzătorul redobândeşte proprietatea lucrului înstrăinat sau nu caz în care vânzarea se consolidează, iar cumpărătorul rămâne definitiv proprietarul lucrului.
  • Închirierea cu opțiune de cumpărare: tot ce trebuie să știi despre acest tip de afacere — idealista

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

Citițiși