Prezentare generală a pieței bursiere lituaniene,

prezentare generală a pieței bursiere lituaniene

prezentare generală a pieței bursiere lituaniene

Prezentare generală Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare BERD  a fost înfiinţată îndupă prăbuşirea comunismului în Europa, în scopul consolidării economiilor de piaţă şi democraţiilor în 38 de ţări din sud-estul Mediteranei, Europa Centrală și de Est, până în Asia Centrală.

Mandatul atribuit BERD la înfiinţare stipulează faptul că instituţia va colabora doar cu statele care adoptă principii de guvernare democratice.

prezentare generală a pieței bursiere lituaniene

Forul cel mai înalt de decizie al Băncii este Consiliului Guvernatorilor în cadrul căruia fiecare ţară membră are desemnat un guvernator, de obicei ministrul de finanţe. În prezent, BERD trece printr-un proces de reorientare conceptuală, dincolo de spaţiul mandatat iniţial, către regiunea Orientului Mijlociu şi Africii de Nord, având în vedere că în multe dintre statele în care banca a realizat şi realizează investiţii dezvoltarea economică a ajuns la un nivel care permite reducerea sau chiar eliminarea susţinerii financiare.

BERD este cel mai mare investitor instituţional în regiune şi mobilizează investiţii străine directe semnificative, pe lângă propriile finanţări.

prezentare generală a pieței bursiere lituaniene

Recent, abordarea în ceea ce privește Transition Green Economy a făcut din finanțările climatice o măsură esențială a performanței Prezentare generală a pieței bursiere lituaniene.

Până în prezent, BERD a alocat 34 miliarde euro în investiții ecologice, finanțând peste 1.

România (iarăşi) la răspântie?

Numai înBanca a finanțat peste 2,2 GW din noua capacitate de energie regenerabilă și își propune să depășească această cifră în Banca a anunţat la 13 martie că acţionarii săi au aprobat un pachet de măsuri în valoare de 1 miliard euro pentru a ajuta companiile din regiunile unde operează să atenueze impactul economic al extinderii pandemiei de coronavirus.

Măsurile includ furnizarea de lichidităţi de urgenţă, capital circulant şi finanţarea comerţului clienţilor săi afectaţi de criză. Pachetul a fost suplimentat, iar la 23 aprilie, Banca a aprobat varianta finală - Solidarity Package — în valoare de 21 miliarde euro pentru perioada Începând cu luna februarieLucian Isar este director supleant în Consiliul Director.

prezentare generală a pieței bursiere lituaniene

Din luna maiRomânia face parte din Constituenta condusă de Turcia, alături de Rep. Moldova, Azerbaijan şi Kyrgyzstan. Cu prilejul celei de-a a Reuniuni Anuale a BERD Sarajevo, maiguvernatorul României a preluat pentru un an mandatul de vicepreşedinte al Consiliului Guvernatorilor, alături de ministrul finanţelor din Lituania.

În prezent, capitalul subscris de România la BERD are valoarea demilioane euro, forex volatilitatea pieței Portofoliul Băncii s-a extins rapid în arii precum privatizarea la scară largă cu investitori strategici, investiţii de tip greenfield în sectorul privat, dezvoltarea sectorului financiar şi a infrastructurii în domeniile energetic, transporturi, comunicaţii şi a infrastructurii municipale.

Banca susţine activ dezvoltarea sectorului financiar non-bancar prin promovarea investiţiilor în societăţi de leasing şi asigurare, precum şi în fonduri de capital, pensii şi ipoteci. Activitatea BERD în România va include și măsuri care răspund la criza generată de coronavirus şi susţin eforturile de redresare economică.

Ministerul Afacerilor Externe

Subiectele abordate în cadrul întrevederii au vizat aspecte relevante pentru activitatea BERD în România, în directă legătură cu prioritățile prevăzute în noua Strategie de țară: 1 promovarea investițiilor în prezentare generală a pieței bursiere lituaniene durabilă și dezvoltarea regională; 2 susținerea productivității prin extindere corporativă, inovație și abilități și 3 extinderea procesului de intermediere financiară și dezvoltarea piețelor de capital.

Cele două părți au convenit o serie de domenii prioritare care să contribuie la dezvoltarea economiei românești, precum promovarea bunei guvernanțe și listarea la bursă a unor întreprinderi de stat, proiecte în parteneriat public-privat PPP în domeniul infrastructurii de transport și municipale inclusiv transport și mobilitate urbană, rețelele de distribuție de gaz și de electricitate, alimentare cu apă, eficiență energetică, clădiri verzi, spitaledar și susținerea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, asistență tehnică și co-finanțare, în vederea unei mai bune absorbții a fondurilor europene.

Un exemplu concret de sprijin al BERD în acest nou context este finanțarea acordată, la 24 aprilieMunicipiului Bucureşti, în valoare de milioane lei, pe o perioadă de până la 3 ani, în vederea refinanţării datoriei publice locale provenite din emisiunea de obligaţiuni dinscadentă anul acesta, parte a unui împrumut contractat în anul Ea propunea ca direcții de acțiune pentru perioada extinderea accesului la finanţare prin stimularea creditării şi dezvoltării pieţelor de capital, reducerea disparităţilor regionale şi încurajarea incluziunii, precum şi ameliorarea competitivităţii prezentare generală a pieței bursiere lituaniene sectorul privat.

prezentare generală a pieței bursiere lituaniene

Citițiși