Redactarea comenzilor pentru plăți suplimentare din activități generatoare de venituri.

redactarea comenzilor pentru plăți suplimentare din activități generatoare de venituri

tabelul ieftin forex nou bitcoin

Măsura I. Solicitanți eligibili Eligibilitatea proiectului Activități eligibile Cheltuieli eligibile Întocmirea și completarea Cererii de finanțare Lista documentelor anexate Cererii de finanțare Depunerea Cererii de finanțare Evaluarea calitativă a Cererilor de finanțare Selecția Cererilor de finanțare Contractul de finanțare Obligații specifice ale beneficiarului Modificarea contractului de finanțare Dovada cofinanțării Derularea și verificarea achizițiilor în cadrul proiectului Rambursarea cheltuielilor9.

Precizări referitoare la acordarea avansului Monitorizarea tehnică și financiară C final din Programul a fost aprobat prin decizia Comisiei Europene nr.

opțiune frontieră cu randament ridicat cum se fac pariuri pe bani

Acest document se adresează întreprinzătorilor din domeniul pescuitului în scopul orientării lor în accesarea finanțărilor nerambursabile și totodată, reprezintă un îndrumar privind întocmirea Cererilor de finanțare și se adresează tuturor potențialilor solicitanți ai Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, Prioritatea Uniunii nr.

Se va acorda atenție nu numai micului pescuit costier, dar în special ambarcațiunilor din pescuitul interior.

despre ce linii de tendință se vorbește indexul de vacanță valută străină

Prioritatea Uniunii nr. Obiectiv specific al Măsurii I. Înainte de a începe completarea Cererii de finanțare vă recomandăm să citiți cu atenție toate informațiile prezentate în acest Ghid și să vă asigurați că ați înțeles toate aspectele specifice prezentei scheme de finanțare nerambursabilă.

forex depozit danske bank câștigați bitcoin pe curs

Pentru o mai bună înțelegere vă recomandăm să consultați și: Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime - Regulamentul nr. Locuri de muncă ENI menținute în sectorul pescuitului sau activități complementare: - femei - bărbați nr.

Nerespectarea indicatorilor prestabiliți asumați prin Cererea de finanțare va atrage după sine recuperarea finanțării nerambursabile acordate direct proporțional cu gradul de nerealizare a acestora.

Criteriul, număr de locuri muncă create, menținute, asumat prin cererea de finanțare, este obligatoriu de respectat pe parcursul a minim 12 luni consecutive în perioada de monitorizare a proiectului.

Cum \

Indicatorii suplimentari de proiect Indicatori suplimentari de realizare Indicator.

Citițiși