Termenii exercițiului de opțiune,

termenii exercițiului de opțiune

Regulamentul Campaniei "My Heartbeats" Participarea la această Campanie implică acceptarea prevederilor acestor termene și condiții și obligativitatea respectării lor de către toți Participanții.

termenii exercițiului de opțiune

Accesarea acestei aplicații implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă, a termenelor și condițiilor prezentului Regulament. Lascăr Catargiu, nr.

Pulsul măsurat de aplicație nu are valoare medicală. My Heartbeats nu prelucrează datele medicale și nici nu va furniza sfaturi medicale. Aplicația funcționează optim doar pe telefoanele dotate cu camera foto și bliț. Pentru primirea bonusului de internet, clientul Orange este de acord ca Organizatorul să identifice numărul de telefon utilizat în momentul accesării aplicației și să trimită bătăile inimii înregistrate în aplicație unei persoane dragi fie printr-un SMS, fie printr-un e-mail.

termenii exercițiului de opțiune

Bonusul de internet constă în primirea unui număr de MB echivalent cu pulsul măsurat de aplicație înmulțit cu de ex: la un puls de 78 bătăi pe minut, bonusul de internet este în valoare de MB.

Dacă, din diferite motive, aplicația nu poate identifica pulsul utilizatorului, acesta va putea beneficia de un bonus de internet cu valoare fixă de MB. După primele 3 trimiteri clientul poate debloca încă 3 trimiteri dacă îndeplinește, în mod cumulativ, următoarele condiții: își exprimă acordul pentru a fi contactat in vederea prezentării unei oferte de servicii fixe și mobile Orange Love, împreună cu declararea adresei la care locuiește. În această situație clientul primește un bonus mărit, pulsul măsurat fiind înmulțit cu MB pentru a determina bonusul de internet.

Bonusul este oferit atât pentru utilizatorul aplicației, cât și pentru clientul Orange care primește mesajul cu bătăile inimii.

Începând cu a șaptea distribuire nu se mai alocă bonus de internet. Valabilitatea se stabilește de la ultima alocare în cazul bonusurilor multiple.

termenii exercițiului de opțiune

Un client poate beneficia de maximum GB trafic de internet bonus prin intermediul aplicației My Heartbeats, pe întreaga durată a derulării Campaniei Prin inregistrarea numelui si a unei batai de inima in aplicatie, participantii isi exprima acordul ca in situatia in care materialul inscris este selectionat de catre Orange Romania, acesta va putea fi publicat pe orice material promotional, fara plati compensatorii, pe o perioada nedeterminata.

Participantul cedeaza astfel catre Orange Romania drepturile de autor asupra materialului trimis. Organizatorul nu este responsabil pentru publicarea unor materiale fara drepturi.

Exercițiu fizic

Toata responsabilitatea revine celor care au inscris respectivele materiale in aplicatie. Prin participarea termenii exercițiului de opțiune Campanie, toți participanții sunt de acord și se obligă să respecte termenii și condițiile stabilite prin prezentul Regulament. Organizatorul nu își asumă răspunderea în cazul niciunei situații ce determină imposibilitatea participării la Campanie ca urmare a unor restricții de natură tehnică sau a altor limitări specifice serviciilor GSM, ca de exemplu, dar fără a se limita la: încărcarea rețelei, încărcarea memoriei telefonului, neutilizarea corectă a serviciului Mesaje Scrise, apelarea incorectă a numărului Campaniei, ieșirea din aria de acoperire Orange, terminarea creditului cartelei PrePay, depășirea limitei de credit pentru abonamente, furtul cartelei SIM, etc.

Organizatorul își declină răspunderea cu privire la orice solicitare emisă de către Participanții care accesează Campania din afara teritoriului României, aceștia fiind obligați să suporte costurile suplimentare implicate de folosirea serviciilor Organizatorului în roaming.

termenii exercițiului de opțiune

Participantul este singurul răspunzător pentru următoarele: Acuratețea datelor furnizate Organizatorului, incluzând dar fără a se limita la: număr de telefon și alte date cu caracter personal declarate în cadrul Campaniei având drept scop participarea, trimiterea și activarea bonusului în cazul Participanților clienți Orange.

Drept urmare, Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru descalificarea Participantului ca urmare a furnizării de informații eronate.

termenii exercițiului de opțiune

Posibilele dispute cu privire de drepturile deținute asupra numerelor de telefon utilizate în cadrul Campaniei Imposibilitatea unui Participant câștigător de a intra în posesia premiului din motive independente de Organizator 2. Folosirea unor metode care sunt create pentru a produce un avantaj nedrept unor participanți dă dreptul Organizatorului de a descalifica respectivul participant, fără drept de compensare și fără obligație de preaviz.

  1. Termeni şi condiţii generale
  2. Не появится.
  3.  Сьюзан, - тихо сказал Стратмор, - с этим сначала будет трудно свыкнуться, но все же послушай меня хоть минутку.
  4. Acasă lucrează cu autocad
  5. Это невозможно.

Prin urmare, în cazul în care Organizatorul are indicii asupra faptului că un participant se angajează sau încearcă să se angajeze fraudulos, ilegal sau termenii exercițiului de opțiune în Campanie, inclusiv, dar fără a se limita la angajarea în orice activitate sau orice manipulare a acesteia, Organizatorul este îndreptățit să ia măsurile adecvate și va avea dreptul să descalifice respectivul participant din Campanie, indiferent de rezultatul încercării. Organizatorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru luarea la cunoștință de către Participanți a modificărilor, cât timp acestea sunt afișate pe pagina de internet a Campaniei.

Orice reclamație care are legatură cu desfășurarea Campaniei va fi adresată în scris Termenii exercițiului de opțiune, la adresa sediului social specificată în prezentele Termene și condiții, în termen de cel mult 5 cinci zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Demararea procesului de predare online pas cu pas

Eventualele reclamații vor cuprinde în mod obligatoriu datele de identificare ale Participantului, precum și motivele de fapt care stau la baza reclamației. Eventualele litigii apărute în legatură cu utilizarea acestui serviciu se vor rezolva pe cale termenii exercițiului de opțiune sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente din București.

Anexa nr. Orange România — operatorul de date cu caracter personal Orange România, ca organizator al Campaniei, este operator de date cu caracter personal și prelucrează datele cu caracter termenii exercițiului de opțiune într-un mod confidențial, sigur și transparent 2.

  • Exercițiu fizic - Wikipedia
  • Sistemul forex un griglia
  • Termeni și condiții | My Heartbeats | Orange

Orange România vă pune la dispoziție o adresă dedicată pentru orice termenii exercițiului de opțiune sau întrebări legate de modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate Pentru orice întrebare referitoare la datele personale sau pentru exercitarea drepturilor legale, participanții pot utiliza adresa dedicată dpo orange. Alternativ, orice cereri cu privire la datele personale se pot adresa și prin poștă la adresa Blvd.

Toate mesajele vor primi răspuns în termenul stabilit conform prevederilor legale avându-se în vedere și posibilitățile tehnice de implementare a solicitărilor primite.

termenii exercițiului de opțiune

Refuzul de a furniza datele personale sau de a adera la condițiile Regulamentului reprezintă neparticiparea în Campanie. În calitate de participant la Campanie, aveți drepturi specifice cu privire la datele dvs.

Informații generale[ modificare modificare sursă ] Pentru fiecare exercițiu, mușchii sunt definiți ca fiind activi sau statici. Mușchii sunt considerați activi sau principalicontractând și punând în mișcare o anumită structură a corpului. Sunt statice cele care fie ajută la contracție, fie încep să se miște, fac ca structura primară sau secundară să fie stabilă, ceea ce promovează mișcarea. Există un număr mare de opțiuni pentru efectuarea unor exerciții fizice diferite - pentru oricare dintre ele există întotdeauna multe moduri diferite de a schimba mușchiul stimulator prin schimbarea aderenței, poziția picioarelor, schimbarea vitezei de mișcare etc.

Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite de către Orange România către partenerii implicați în Campanie sau către alte persoane autorizate Orange România poate comunica datele personale ale participanților unor terțe părți numai în următoarele situații: Afiliați: datele personale termenii exercițiului de opțiune fi comunicate societăților afiliate în scopuri de afaceri legitime; Furnizori de servicii: Orange România poate contracta furnizori de servicii, agenți sau antreprenori care să asiste societatea în derularea Campaniei.

Orange România solicită acestor terțe părți să respecte toate legile aplicabile privind protecția datelor și cerințele de securitate referitoare la datele personale ale participanților prin încheierea unui acord scris; Consultanți sau parteneri externi Orange România care oferă asistență societății; Autorități publice: Orange România poate comunica datele Clientului în cazul în care i se impune acest lucru prin lege sau în cazul în care consideră, de bună credință, că respectiva divulgare este necesară în mod rezonabil pentru derularea corespunzătoare a obligațiilor fiscale, proceselor juridice, investigațiilor sau pentru a răspunde la orice reclamații.

Protecția datelor cu caracter personal aparținând copiilor sau altor persoane Întrucât la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani la data începerii Campaniei, nu vor fi prelucrate și stocate date aparținând persoanelor cu vârsta mai mică de 18 ani.

Citițiși