Cerințele exercițiului opțional

LEGE 10/07/ - Portal Legislativ

cerințele exercițiului opțional

Scrierea nu mai trebuie văzută ca un scop în sine, ea trebuie combinată cu o varietate de activităţi prin care se exersează şi îmbogăţeşte comunicarea orară, dar şi deprinderile pregătitoare însuşirii scrierii. Prin activităţile desfăşurate în cadrul acestui opţional copiii au posibilitatea să înveţe să se orienteze cu mai multă uşurinţă în lumea ce-i înconjoară.

cerințele exercițiului opțional

Optionalul planificat este o succesiune de elemente grafice, care respecta ordinea elementelor care vor compune mai tarziu, literele de mana. Grupa mare are la bază tehnologii educaţionale şi conţinuturi care nu le copiază pe cele şcolare.

cerințele exercițiului opțional

Strategiile adoptate promovează educaţia individualizată cu accent pe valenţe formative. De aceea am considerat că trebuie să acordăm atenţia şi locul cuvenit comunicarii scrise, astfel ca la intrarea în şcoala copilul să deţină toate capacităţile pentru trecerea la activitatea de scriere: dezvoltarea muşchilor mici ai mâinii, deprinderea de orientare în pagină, respectarea unui model dat, etc. Am creat pentru ei fise atractive, am ales un caiet special de grafisme, instrumente de lucru prin intermediul carora copilul să invete sa păstreze o poziţie corectă a corpului, fără rigiditate, în timpul trasarii, să identifice şi să reproducă elemente de limbaj scris, să respecte cerinţele date de educatoare: păstrarea alineatului, distanţei între spaţiile de scris, mânuirea corectă a creionului, trasarea cursivă a semnelor grafice, direcţia de trasare, modul de aşezare a rândurilor, locul de aşezare a semnelor grafice în cerințele exercițiului opțional, dimensiunea şi proporţia semnelor, astfel încât activitatea să respecte regula de aur, JOCUL.

cerințele exercițiului opțional

OBIECTIVE DE REFERINŢÃ: -să păstreze o poziţie corectă a corpului, fără rigiditate, în timpul trasarii; -să identifice şi să reproducă elemente de limbaj scris; -să respecte cerinţele date de educatoare: păstrarea alineatului, distanţei între spaţiile de scris, mânuirea cerințele exercițiului opțional a creionului, trasarea cursivă a semnelor grafice, direcţia de trasare, modul de aşezare a rândurilor, locul de aşezare cerințele exercițiului opțional semnelor grafice în rând, dimensiunea şi proporţia semnelor, -să efectueze exerciţii de alunecare, înaintare pe suprafaţa unei foi; -să identifice şi să traseze elemente ale cifrelor; -sã execute scrierea cu plãcere, cu încredere şi din propria iniţiativã.

Citițiși