Ooo de comercializare de echipamente pentru case

Articolul Subiecţii impozabili Subiecţii impozabili sînt: a persoanele juridice şi fizice care sînt înregistrate sau trebuie să fie înregistrate în conformitate cu prevederile art.

ooo de comercializare de echipamente pentru case

Obiectele impozabile Obiecte impozabile constituie: a livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova; b importul mărfurilor în Republica Moldova, cu excepţia mărfurilor de uz sau consum personal importate de persoane fizice, a căror valoare nu depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare, importate de către persoanele fizice; c importul serviciilor în Republica Moldova, cu excepţia serviciilor importate aferente produselor compensatoare rezultate din regimul de perfecţionare pasivă.

Cotele T. Se stabilesc următoarele cote ale T. Valoarea impozabilă a livrării impozabile 1 Valoarea impozabilă a livrării impozabile reprezintă valoarea livrării achitate sau care urmează a fi achitată fără T. Prevederile prezentului articol nu se referă la cazurile cînd se efectuează livrări de mărfuri şi servicii pentru care preţurile sînt stabilite reglementate de stat, precum şi la cazul vînzării la licitaţie a bunurilor ooo de comercializare de echipamente pentru case, în contul stingerii restanţelor acestora.

ooo de comercializare de echipamente pentru case

Ajustarea valorii impozabile a livrării impozabile Valoarea impozabilă a livrării impozabile a mărfurilor, serviciilor, după livrarea sau achitarea lor, urmează a fi ajustată, cu condiţia prezentării documentelor de confirmare, dacă: a valoarea livrării impozabile, aprobată anticipat, s-a schimbat ca rezultat al schimbării preţurilor; b livrarea impozabilă a fost, în totalitate sau parţial, restituită subiectului impozabil care a efectuat livrarea; c   valoarea impozabilă a livrării impozabile a fost redusă în urma acordării discontului pentru plata efectuată înainte de termen.

Livrările efectuate la un preţ mai mic decît cel de piaţă, fără efectuarea plăţii, în contul retribuirii muncii 1   Livrarea efectuată la un preţ ooo de comercializare de echipamente pentru case mic decît cel de piaţă din cauza relaţiilor specifice stabilite între furnizor şi consumator sau din cauză că consumatorul este un angajat al furnizorului constituie o livrare impozabilă.

Valoarea impozabilă a livrării respective constituie valoarea ei de piaţă.

ooo de comercializare de echipamente pentru case

Valoare impozabilă a livrării de mărfuri, servicii este valoarea achitată de către subiect pentru livrarea destinată desfăşurării activităţii sale de întreprinzător, iar pentru mărfurile de producţie proprie — valoarea de piaţă. Valoarea impozabilă a livrării menţionate constituie valoarea achitată de către subiect pentru livrarea destinată desfăşurării activităţii sale de întreprinzător.

ooo de comercializare de echipamente pentru case

Valoarea impozabilă a livrării menţionate constituie valoarea ei de piaţă. Valoarea impozabilă a mărfurilor importate 1 Valoarea impozabilă a mărfurilor importate constituie valoarea lor vamală, determinată în conformitate cu legislaţia vamală, precum şi impozitele şi taxele care urmează a fi achitate la importul acestor mărfuri, cu excepţia T. Modul de calculare şi achitare a T. Restituirea T.

Persoanele fizice care importă mărfuri de uz sau consum personal, a căror valoare depăşeşte limita stabilită de legislaţia în vigoare, achită T. Suma pasibilă restituirii nu poate fi mai mare decît suma T. Subiecţilor impozabili care au efectuat investiţii cheltuieli capitale în oraşe şi în municipiul Comrat li se restituie T.

Trecerea în cont a T. Se permite trecerea în cont a T. Subiecţilor impunerii, înregistraţi în conformitate cu art. Prevederile respective nu se extind asupra livrărilor efectuate conform art.

ooo de comercializare de echipamente pentru case

Mărimea trecerii în cont a T. Prorata se determină prin aplicarea următorului raport: a la numărător se indică valoarea livrărilor impozabile fără T.

Prorata definitivă se determină în modul descris mai sus la completarea declaraţiei privind T. Diferenţa dintre suma T. Subiecţii impozabili a căror activitate de întreprinzător constă în organizarea distracţiilor şi timpului liber, iar a opțiuni purnov materiale, serviciile procurate sînt folosite nemijlocit pentru desfăşurarea acestei activităţi au dreptul la trecerea în cont a T.

Citițiși